Thư Giới Thiệu

     DKD Việt Nam xin gi li cm ơn quý khách hàng dã dành cho chúng tôi cơ hội tham dự thầu/chào giá cạnh tranh cho dự án ..................................................
..............................................................................................................................
 
     Vi kinh nghim nhiu năm trong lĩnh vực Đo lường, cng tôi chuyên về mảng dịch vụ kiểm định - hiệu chuẩn Khối lượng – Điện - Nhiệt độ và độ dài. Vi hệ thống phòng thí nghiệm và trang thiết bị hiện đại, nhân lực được đào tạo cơ bản và đầy đủ. Chúng tôi đã có mặt ti rt nhiu công trình ln trên toàn quốc.
 
     DKD Việt Nam luôn đt mc tiêu cht lưng lên hàng đu, bao gm ccht lưng sản phm đầu ra của khách hàng và cht lưng dch vụ sau bán hàng cũng như bo hành, hậu mãi. Chính vì vy sản phẩm dịch vụ vủa DKD Việt Nam ngày càng đưc nhiu nhà thu tin tưng và lựa chọn.
     Để thun li hơn trong vic tìm hiu và lựa chọn, chúng tôi xin gửi ti Quý Công ty bn Hồ sơ năng lực vi đy đủ thông tin cơ bn về Doanh nghip và sản phm Dịch vụ của chúng tôi.
 
     Rất mong Quý công ty xem xét và tạo điều kiện để chúng tôi đưc tham gia dự án với tư cách là nhà cung cấp chính.
 
     Chúng tôi xin trân trọng cm ơn!
 
 

 

CTY CP TM VÀ DV DKD VIỆT NAM