Kỉ niệm 30 năm thành lập DKD Việt Nam


             Kể từ ngày thành lập lấy tên là Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ DKD Việt Nam, cùng với sự phát triển và hội nhập nhanh chóng của nền kinh tế trong nước với quốc tế, với sự phát triển mạnh mẽ của DKD đạt được là nhờ vào chất lượng sản phẩm và chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng. Chúng tôi luôn luôn suy nghĩ và hành động nhầm giải quyết các vấn để của khách hàng đặt ra một cách hiệu quả nhất. Điều đó đã được thể hiện bởi niềm tin từ các khách hàng ở tỉnh thành, các nhà khai thác, cung cấp dịch vụ trong và ngoài nước.

Để xây dựng uy tín của DKD Việt Namhúng tôi luôn coi trọng công tác quản lý chất lượng và hiệu quả các dự án với khách hàng là hàng đẩu.
DKD có một tập thể kỹ sư có khả năng làm chủ, nắm bắt nhanh các công nghệ mới, có phong cách làm việc khoa học, tâm huyết, lao động quên mình và luôn đoàn kết một lòng vì công việc. Đội ngũ nhân sự của DKD là nhân tố quan trọng, phục vụ tận tụy và luôn làm hài lòng khách hàng.

DKD đặc biệt coi trọng việc đẩu tư cho kỹ thuật, đổi mới công nghệ trong môi trường và điều kiện làm việc tốt nhất, phục vụ nghiên cứu ứng dụng, lắp đặt, bảo dưỡng các thiết bị viên thông và tin học.

Yếu tố quan trọng dẫn đến thành công trong kinh doanh của DKD là sự chủ động quan hệ hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước. Các mối quan hệ cởi mở chân thành đã hỗ trợ cho DKD nắm bắt được các công nghệ mới, đáp ứng tốt nhất cho mọi nhu cẩu của khách hàng.

DKD Việt Nam đã được biết đến rất nhiều trong lĩnh vực cung cấp và dịch vụ Hiệu chuẩn - Kiểm định, điểu đó khẳng định sự thành công của DKD trong tương lai.